Aktualności

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku przygotował prezentację multimedialną dla wszystkich uczestników Programu Szkolny Klub Sportowy w województwie pomorskim.

Prezentacja zawiera dane statystyczne Programu SKS od początku jego realizacji, tj. od roku 2017. Znajdziemy w niej wszystkie nasze wspólne działania, akcje i przeprowadzone konkursy w roku 2020 oraz odpowiedzi na niektóre, najczęściej zadawane pytania.

Zapraszamy do zapoznania się z ewaluacją Programu SKS w województwie pomorskim.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Programem SKS na rok 2021 Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy informuje, że nie wszystkie zgłoszone grupy do realizacji Programu będą mogły kontynuować zajęcia lub powstać jako nowe. Czyli, nie będziemy w stanie przydzielić szkołom tylu grup, na ile zgłosili zapotrzebowanie. Postaramy się, aby w każdej szkole zgłoszonej do dnia 15 grudnia 2020 roku, przydzielona została minimum 1 grupa lub 2, w zależności od ilości uczniów w danej szkole.