Aktualności

W związku z Decyzjami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy o konieczności zawieszenia od 13 marca do 28 marca 2021 roku realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy w województwie pomorskim.

Oficjalna informacja została opublikowana na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl

 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku zaprasza wszystkich uczniów województwa pomorskiego

do podjęcia Sportowego Wyzwania! 

Czekają na Was cztery aktywności, cztery miesiące zabawy i atrakcyjne nagrody dla najlepszych! 

W związku z ograniczeniami w realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy w miesiącach styczeń – luty 2021 wynikającymi z ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które zmieniły zasady organizacji zajęć sportowych, Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, Operator Krajowy Programu zwraca uwagę na następujące kwestie dotyczące rozliczenia zajęć:

Informujemy, że Dziennik SKS został uruchomiony. Prosimy o logowanie lub rejestrację i logowanie (dla nowych nauczycieli).