Aktualności

Wypełniają gminni i powiatowi organizatorzy sportu szkolnego.

Indywidualne wyniki zawodników znajdują się w SRS przy imprezach wojewódzkich LA, klasyfikacja szkół LA - w komunikatach końcowych zawodów

Dotyczy regulaminów "Dwa ognie usportowione dla klas IV" i "Sztafety sprawnościowe dla klas II i III".