Aktualności

Wszystkie zawody w Systemie Współzawodnictwa Sportowego Szkół       

od dnia 19 października zostają zawieszone do odwołania czerwonej strefy w województwie pomorskim!

Wyniki  Finałów Wojewódzkich Sztafetowych Biegów Przełajowych

Człuchów, 13.10.2020

 

 

Zapraszamy nauczycieli na certyfikowane szkolenie online dotyczące 
wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia zajęć z lekkoatletyki.

Więcej informacji: Lekkoatletyka- PIERWSZY KROK

Drodzy nauczyciele, 
zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Sportu, istnieje możliwość założenia nowych grup od września w Programie Szkolny Klub Sportowy.
Nowe grupy funkcjonować będą od września do grudnia i umowy podpisywane będą na 28h.

Nadal jednak istnieją ograniczenia: jeden nauczyciel może posiadać maksymalnie dwie grupy w Programie SKS. 
Limit na szkołę to 2 grupy dla szkół poniżej 300 uczniów, oraz 3 grupy dla szkół powyżej 300 uczniów.

Chyba że kolejne wytyczne Ministerstwa Sportu zmienią dotychczasowe ustalenia.

Zmiany dotyczące zatrudnienia nauczycieli w Programie SKS 2020 zgłaszać do: 
Urszula Górska tel. 601 348 843.

 

LINK DO REJESTRACJI NOWYCH GRUP OD WRZEŚNIA 2020