Indywidualne wyniki zawodników znajdują się w SRS przy imprezach wojewódzkich LA, klasyfikacja szkół LA - w komunikatach końcowych zawodów