W dniu 07.10.2023 WSZS w Gdańsku zorganizował w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego szkolenie dla nauczycieli z Programu Kształcenia Animatorów Sportu Szkolnego. Urszula Górska, wojewódzki operator programu, zaprezentowała ramowe programy szkolenia Młodzieżowego Organizatora Sportu oraz Młodzieżowego Sędziego Sportowego. Rolę młodzieżowego sędziego w procesie wychowania fizycznego nastolatków przedstawiła sędzina POZKOSZ Agnieszka Blok.
Potrzebę aktywności fizycznej oraz elementy zdrowego stylu życia zaprezentował Michał Ziębiński.
Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział.