W piątek 29 września w Hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi odbył się Pomorski Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej pod hasłem „70 lat SZS w służbie dzieciom i młodzieży”.

Sejmik dofinansowano ze środków KPRM i Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Przed obradami Sejmiku odbyło się podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół za rok szkolny 2022/2023. Najlepszych 30 szkół z województwa pomorskiego zostało nagrodzonych okolicznościowymi tabliczkami i voucherami na sprzęt sportowy.

Sejmik był miejscem podsumowania działań Szkolnego Związku Sportowego, obchodzącego właśnie 70 rocznicę powstania, w upowszechnianiu szeroko rozumianej kultury fizycznej. Z okazji 70-lecia Szkolnego Związku Sportowego 100 działaczy sportowych z województwa pomorskiego zostało odznaczonych okolicznościowymi medalami.

Wśród zaproszonych gości na uroczystości byli z nami:                        

Zastępca Dyrektora Departamentu ds. sportu Maciej Kowalczuk, Burmistrz Miasta Rumi Michał Pasieczny, w imieniu Pomorskiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Bielang przybył Wizytator Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Gdańsku Pan Robert Redlicki, Prezes Pomorskiego Zrzeszenia LZS Piotr Klecha, Wicestarosta Powiatu Starogardzkiego Patryk Gabriel, Zastępca Burmistrza Miasta Kwidzyn Piotra Widz,                  gospodarz obiektu MOSiR w Rumi, dyrektor Jolanta Król, Radny Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Dariusz Męczykowski oraz wielu działaczy Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku.

Wiceprezes WSZS w Gdańsku Zbigniew Gajewski przedstawił zarys historii Szkolnego Związku Sportowego, genezę jego powstania, reorganizację i działania.

Najwięcej czasu poświęcił na realizację zadań przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku. Mówił o wartościach jakie wniosły związki sportowe w rozwój fizyczny i zdrowie dzieci i młodzieży. Corocznym podsumowaniem działalności SZS w województwie były Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, organizowane w formie 3-dniowych stacjonarnych rozgrywek w podstawowych dyscyplinach sportowych. Gospodarzami Igrzysk były takie miasta jak: Gdańsk dwukrotnie, Gdynia, Sopot, Pruszcz Gdański, Kartuzy, Wejherowo, Starogard Gdański, Kościerzyna, Pelplin i Rumia.

Organizowane były przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy przy pomocy władz samorządowych i Kuratorium Oświaty. Był to pokaz możliwości organizacyjnych SZS. Były to też wielkie święta sportu dzieci i młodzieży naszego województwa, z zabezpieczonymi noclegami i wyżywieniem. Gospodarze imprez zyskali środki na remont i modernizację miejskich obiektów sportowych.

Przez wiele lat działalności Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy poza systemem Współzawodnictwa Sportowego Szkół realizował zadania i programy zlecane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Zarząd Główny SZS.

Różnorodność działań, realizacja programów, takich jak: Sportowe wakacje, Animator Sportu dzieci i młodzieży, Sport wszystkich dzieci, Coca-Cola Cup, Energa Basket Cup, Orlik 2012. Turnieje Orlika, Konkursy ogólnopolskie „Sport dla każdego”, „Zrobimy to sami” , Program Młodzieżowy Organizator Sportu dawały możliwość dzieciom i młodzieży realizacji swoich marzeń, aktywnie spędzać swój czas wolny. A co najważniejsze działania te oparte były w wartości prozdrowotne.   

Wieloletnią działalność i pozycję Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w systemie sportu dzieci i młodzieży województwa pomorskiego zawdzięczamy działaczom sportowym, którzy budowali naszą organizację.

Przypominamy ich nazwiska: Zbigniew Płonka wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania, Jerzy Zaremba – Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SZS, Henryk Pudlis – Wizytator Wydziału Oświaty w Gdańsku, Ziemowit Andrukowicz - Wizytator Wydziału Oświaty w Gdańsku, Antoni Perzyna – Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Gdańsku, Wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Krystyna Perzyna - Wizytator Wydziału Oświaty w Gdyni, Jerzy Nowakowski – sekretarz Zarządu Powiatowego w Tczewie, Jerzy Szwarc - sekretarz Zarządu Powiatowego w Tczewie, Roman Lomnic – działacz SZS w powiecie tczewskim, Eligiusz Korzeniowski – Wizytator Inspektoratu Oświaty Urzędu Miasta Wejherowo, Alojzy Grubba – Wizytator Oświaty w Urzędzie Miasta Starogard Gdański.

Podczas spotkania rozmawialiśmy na temat możliwości rozwoju karier sportowych jakie stoją przed młodymi zawodnikami, roli nauczycieli i trenerów w kształtowaniu odpowiednich postaw dzieci i młodzieży oraz o roli jaką w ostatnich 70 latach miał i ma Szkolny Związek Sportowy w działaniach dla zdrowia i sprawności fizycznej młodego pokolenia. Rozmowy dotyczyły także doskonalenia formuły Szkolnych Igrzysk Sportowych.