W dniu 11.10.2023. w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie odbyło się szkolenie pod patronatem WHO dotyczące "Przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i wsparcie emocjonalne- pierwsza pomoc psychologiczna w sporcie"
Jak widać na załączonych zdjęciach, szkolenie opiera się także na zadaniach praktycznych.  a title="żaden"""https://wszs.pomorze.pl/galeria/event/AOQOvaLkQFt7GNymmmOUAneFd4KKJcryBPHQqZ84dhu8Kc9tRj4o_v29yy9DmRLsKP-2coVbG9E