Portal https://mos-mss.szs.pl   przedsięwzięcia "Kształcenie Animatorów Sportu Szkolnego" - szkolenia: Młodzieżowy Organizator Sportu i Młodzieżowy Sędzia Sportowy jest włączony od 19 czerwca 2023 (poniedziałek).
Składanie wniosków do programów na stronie -  https://mos-mss.szs.pl/
 
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ:
 
 
 
 
 

   Młodzieżowy Organizator Sportu (MOS)

    Młodzieżowy Sędzia Sportowy (MSS)

 

Zarząd Krajowy SZS w czerwcu 2023 podpisał umowę z  Ministerstwem Edukacji i Nauki  na kontynuację realizacji przedsięwzięcia, Kształcenie Animatorów Sportu Szkolnego                   

w formie kursów szkoleniowych:

Młodzieżowy Organizator Sportu (MOS) dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Przedsięwzięcie polega na zorganizowaniu:

  1. Jednodniowych szkoleń przygotowawczych dla nauczycieli prowadzących zajęcia w poszczególnych województwach (wskazanych przez Wojewódzkie SZS).
  2. 30-godzinnych szkoleń dla MOS (w ramach zajęć pozalekcyjnych) realizowanych
    w okresie 21 września – 31 grudnia 2023 roku w 31 grupach w województwie pomorskim (minimum 15 osobowych). Koszt zatrudnienia prowadzącego szkolenie pokryty ze środków MEiN nie może przekroczyć 70 zł (brutto)/godzina (60 minut). Organizacja szkoleń planowana jest na terenie wszystkich 16 województw.

Uczestnicy : szkoły podstawowe (klasy VII i VIII) oraz szkoły ponadpodstawowe.

Zobacz działania Programu MOS w roku 2022 na naszej stronie  https://wszs.pomorze.pl/mos

 

Młodzieżowy Sędzia Sportowy (MSS) dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Przedsięwzięcie polega na zorganizowaniu:

  1. Jednodniowych szkoleń przygotowawczych dla prowadzących zajęcia w poszczególnych województwach (wskazanych przez Wojewódzkie SZS).
  2. 20-godzinnych szkoleń dla MSS (w ramach zajęć pozalekcyjnych) realizowanych w okresie 21 września – 18 grudnia 2023 roku w 14 grupach województwa pomorskiego   (minimum 10 osobowych).
    Koszt zatrudnienia prowadzącego szkolenie pokryty ze środków MEiN nie może przekroczyć 70 zł (brutto)/godzina (60 minut).  Organizacja szkoleń planowana jest na terenie wszystkich 16 województw. Szkolenia obejmować będą następujące dyscypliny sportu (do wyboru dla całej grupy): siatkówka, piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna, unihokej, lekkoatletyka oraz dyscypliny: tenis stołowy, badminton. Grupa może realizować szkolenie np. tylko w grach zespołowych, lekkoatletyce i dodatkowo w tenisie stołowym lub badmintonie.
  3. Trzydniowych konsultacji praktycznych dla uczestników kursów MSS (grupa liczy 10 uczestników)  – do 31grudnia 2023.

Program będzie realizowany od września do grudnia 2022r. Zgłoszeni nauczyciele do prowadzenia Programu MOS i MSS odbędą kurs przygotowawczy – 1 dniową Konferencję metodyczno-szkoleniową, którą zorganizuje Biuro WSZS.  Nauczyciele i uczestnicy kursu otrzymają materiały szkoleniowe. Utworzony został portal internetowy Programu Kształcenie animatorów sportu szkolnego.

Uczestnicy - szkoły ponadpodstawowe.

Zobacz działania programu MSS w roku 2022 na naszej stronie  https://wszs.pomorze.pl/MSS

Wszyscy uczniowie po zakończeniu szkolenia otrzymają Certyfikaty i mogą wspierać działania nauczycieli wychowania fizycznego podczas organizacji imprez sportowych. Operatorem krajowym jest Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego.

Wojewódzkie SZS, jako operatorzy wojewódzcy będą dokonywali wyboru szkół i nauczycieli, którzy wezmą udział w Programie 2022. W województwie pomorskim planujemy utworzyć 31 grup szkoleniowych MOS oraz 14 grup szkoleniowych MSS.