Dyrektorzy szkół, nauczyciele wychowania fizycznego w województwie pomorskim!

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku,

zaprasza do udziału w VI edycji Programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2022r. szkoły, które już w Projekcie SKS uczestniczyły oraz te, które chcą dołączyć do #społecznościSKS!       
Jak co roku, Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku przystępuje do udziału w Konkursie na Operatora Wojewódzkiego Programu SKS, ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w dniu 23.12.2021r..

Dla województwa pomorskiego, rekomendowana przez MSiT jest kwota 3 800 000 zł na Program SKS 2022, która pozwoliłaby na uruchomienie 1000 grup ćwiczebnych. Szkoły liczące poniżej do 300 uczniów mogą utworzyć 2 grupy ćwiczebne SKS, powyżej 300 uczniów 3 grupy, przynajmniej jedna z grup powinna być utworzona z przewagą dziewcząt. Umowa z nauczycielem będzie zawierana na realizację 60h zajęć SKS w roku 2022. Wynagrodzenie dla osób  prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych w wysokości do 60 zł za jedną jednostkę zajęć (60 minut).


Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do Programu SKS, prosimy o wypełnienie DEKLARACJI uczestnictwa w Programie Szkolny Klub Sportowy 2022r., do dnia 18-01-2021r.

W przypadku zgłoszeń ponad limit 1000 grup ćwiczebnych obowiązywać przy rekrutacji do Programu SKS 2022 będzie kolejność zgłoszeń.

 

DEKLARACJĘ ZNAJDZIECIE POD LINKIEM:     

   
DEKLARACJA CHĘCI UCZESTNICTWA w PROGRAMIE SKS 2022


lub na stronie internetowej Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w  Aktualnościach:  www.wszs.pomorze.pl

Zgłoszenie dla każdej szkoły składa się jednorazowo. Decyzję o udziale imiennym nauczycieli w Programie SKS podejmuje Dyrektor szkoły.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku datę rozpoczęcia zajęć (prawdopodobnie od 1 marca 2022r.) oraz listę przyjętych do Programu Szkół i przydzielonych im grup, poda po rozstrzygnięciu Konkursu na Program Szkolny Klub Sportowy, nie później niż do dnia 28 lutego 2022 r.   

Ważne!

Na rok 2022 prosimy zgłaszać 2 lub 3 grupy dla szkoły, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki. Możemy utworzyć 2 razy więcej grup niż w roku 2021, bez ograniczeń zastosowanych w V edycji Programu SKS.