Supraśl 5-6.11.2021

W Supraślu, województwo podlaskie, odbył się XVII Sejmik Kultury Fizycznej, którego organizatorem był Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny oraz Podlaski Wojewódzki SZS. Patronat honorowy Sejmiku objęło Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Podczas Sejmiku Szkolnej Kultury Fizycznej wysłuchaliśmy wykładu dr Haliny Hanusz, prof. WSWFiT w Białymstoku - „Myśli i uwagi do wychowania fizycznego w XXI wieku”. Bardzo ciekawe zagadnienia podczas swojego wystąpienia przedstawił dr Jerzy Nowik, WSWFiT, dyr. VII LO Białystoku, a dotyczyły wychowania fizycznego w czasie pandemii w białostockich szkołach. Kolejnym mówcą był  mgr Lech Szargiej, dyrektor ZSOMS nr 3 Białymstoku, który przedstawił tezę – „Wychowanie fizyczne - jak długo jeszcze”. Następny wykład zaprezentowała mgr Agata Halicka z WSWFiT w Białymstoku, która przedstawiła jak aktywność fizyczna lub jej brak wpływa na funkcjonowanie OUN (ruch a mózg). Ostatnim prelegentem pierwszego dnia Sejmiku była mgr Agnieszka Kudraszow – Polski Instytut Przedszkoli Leśnych, która przedstawiła zagadnienie o lekcjach w lesie jako odpowiedź na syndrom deficytu natury.

Podczas drugiego dnia XVII Sejmiku Szkolnej Kultury Fizycznej, przystąpiliśmy do dyskusji  po prelekcjach członków Zarządu Krajowego o dobrych praktykach -  programy dla dzieci i młodzieży, realizowane w różnych województwach. Zostały one przedstawione Ministerstwu Sportu jako propozycje do realizacji przez wojewódzkie SZS w całym kraju. Następnie Marek Sadowski z województwa podlaskiego mówił o zastosowaniu Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej, jako źródła wiedzy o kondycji populacji szkolnej- pt. „Sprawność fizyczna uczniów mojej szkoły”.

Na zakończenie obrad Jacek Bigus przedstawił programy dla uczniów, które SZS może realizować we współpracy z resortem edukacji.

Mamy nadzieję, że dobre praktyki nowych programów dotrą również do województwa pomorskiego.

 

Brak opisu.

Brak opisu.

Brak opisu.

Brak opisu.

Brak opisu.

Brak opisu.