W dniu 5 listopada 2021r odbył się  XVII Krajowy Zjazd Delegatów Szkolnego Związku Sportowego, który wybrał na kolejne 4 lata Zarząd Krajowy SZS i Krajową Komisję Rewizyjną SZS. Prezesem Szkolnego Związku Sportowego został wybrany pan Kazimierz Gwiazdowski, Poseł na Sejm RP z Podlasia. Wiceprezesami zostali Sławomir Skwarek, Jacek Bigus i Feliks Piwowar, a Sekretarzem Generalnym SZS na kolejną kadencję został Dariusz Abramuk. Przedstawiciel naszego województwa, Zbigniew Gajewski Wiceprezes WSZS w Gdańsku, ponownie został wybrany do Krajowego Zarządu SZS.