Dnia 16.10.2021r. w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego odbył się XVII Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku.

Podczas Zjazdu Delegaci zatwierdzili zaktualizowany, przygotowany przez Zarząd, Statut WSZS w Gdańsku z dnia 16.10.2021r. Po sprawozdaniu z działalności  Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku, które zreferował Przewodniczący WSZS Tomasz Janowicz oraz sprawozdaniu z działalności finansowej, które zreferowała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Alicja Ścierzyńska, Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi WSZS w Gdańsku.

Podczas obrad nagrodzono szkoły za Współzawodnictwo w Aktywności sportowej online oraz Współzawodnictwo Sportowe Szkół za rok 2020/2021.

IGRZYSKA DZIECI

 1. Szkoła Podstawowa Sportowa w Człuchowie
 2. Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Redzie
 4. Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
 5. Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach
 6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach
 7. Szkoła Podstawowa w Bolszewie
 8. Szkoła Podstawowa w Baninie
 9. Szkoła Podstawowa w Orlu
 10. Szkoła Podstawowa w Tuchomiu

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 1. Szkoła Podstawowa w Konarzynach
 2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Tczewie
 3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytowie
 4. Szkoła Podstawowa w Bolszewie
 5. Szkoła Podstawowa Sportowa w Człuchowie
 6. Szkoła Podstawowa w Subkowach
 7. Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach
 8. Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
 9. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła w Brusach
 10. Szkoła Podstawowa w Czarnem  

LICEALIADA

 1. Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie
 2. Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Człuchowie
 3. I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
 4. I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim
 5. II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim
 6. Szkoła Techniczna BZDZ w Chojnicach
 7. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
 9. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie
 10. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Wejherowie

 

Na Zjeździe wręczono przyznane przez Zarząd WSZS medale:

MEDAL - ZA ZASŁUGI W ROZWOJU SPORTU SZKOLNEGO

Tomasz Janowicz

Zbigniew Gajewski

Marek Wołoszyk

Lech Kwiatkowski

Andrzej Byczkowski

Dariusz Męczykowski

Jerzy Polak

Urszula Górska

Tomasz Kraskowski

Mirosław Płotka

Jarosław Mamrot

Piotr Muchowski

Alicja Ścierzyńska

Jarosław Wróblewski

Marek Heyducki

Dariusz Marzejon

Tadeusz Pepliński

Roman Ratajczak

Aleksandra Kawka

Andrzej Rosiński

Bartłomiej Woźniak

Krzysztof Kosznik

Krystian Kuczyński

Józef Kamiński

Kazimierz Skiba

Jan Słowikowski

Andrzej Symonowicz

Krzysztof Król

Tomasz Stein

 

MEDAL – PRZYJACIEL SPORTU SZKOLNEGO

Piotr Woźniak

Magdalena Sawkow

Jarosław Karnath

Adam Centkowski

Joanna Trojnar

Lubomir Głowacki

Damian Barambas

Roman Lomnic

Piotr Rembowicz

Mariusz Rutkowski

Władysław Strojk

Igor Bodziak

Elżbieta Szost-Majerowska

Jacek Toczek

Leszek Rykaczewski

Stanisław Osowski

Maria Malinowska

Wioletta Szczepanik

Alicja Kruth

Ryszard Szybajło

Marek Rynda

Grzegorz Kuchlin

Bartłomiej Kowalewski

Marek Zawadzki

Joanna Wrońska

Arkadiusz Zając

Agata Pracel

 

Dokonano poprzez głosowanie Delegatów wyboru nowego Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Szkolnego na kadencję 2020-2024.

Skład nowego Zarządu WSZS w Gdańsku:

 1. Damian Barambas
 2. Andrzej Byczkowski
 3. Zbigniew Gajewski
 4. Urszula Górska
 5. Norbert Górski
 6. Tomasz Janowicz
 7. Tomasz Kraskowski
 8. Bogusława Kuchta
 9. Jarosław Mamrot
 10. Piotr Muchowski
 11. Tomasz Ostrowski
 12. Mirosław Płotka
 13. Magdalena Sawkow
 14. Marek Wołoszyk
 15. Bartłomiej Woźniak

Nowy Zarząd ukonstytuował się w składzie:

Tomasz Janowicz      - Prezes WSZS w Gdańsku

Zbigniew Gajewski   -  Wiceprezes – Dyrektor Biura WSZS w Gdańsku

Marek Wołoszyk       -  Wiceprezes WSZS w Gdańsku

 

   KOMISJA REWIZYJNA

 1. Ścierzyńska Alicja
 2. Roman Lomnic
 3. Piotr Rembowicz