Po wiosennym zawieszeniu spowodowanym sytuacją epidemiczną, Program Szkolny Klub Sportowy nabiera tempa. Coraz więcej grup wraca na nasze zajęcia. Dobra wiadomość jest taka, że w najbliższym czasie zajęć SKS będzie jeszcze więcej niż przed COVID’owym lockdownem. Decyzją Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu możliwe będzie odrobienie zajęć, które zostały odwołane i organizacja SKSów TRZY RAZY W TYGODNIU.

Analiza testów sprawności fizycznej SKSiaków, przeprowadzona przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, pokazuje, że przez ostatni, pandemiczny rok znacząco pogorszyły się wyniki. Szczególnie w próbach szybkościowych i wytrzymałościowych. Z badań socjologicznych wynika, że mniejsza aktywność fizyczna, w porównaniu do lat ubiegłych, ma wpływ na zwiększenie dolegliwości zdrowotnych, też w sferze emocjonalnej.

Trzecia godzina zajęć SKS może być narzędziem do odwrócenia tego trendu. Każda możliwość podjęcia aktywności fizycznej może okazać się „na wagę złota” w kontekście poprawy sprawności i zdrowia uczestników Programu.

Trzecia godzina zajęć ma też pozwolić nauczycielom na odrobienie zaległości spowodowanych zawieszeniem Programu SKS w marcu i kwietniu. W tej chwili możliwa jest organizacja aktywności na wszystkich obiektach – otwartych, zamkniętych, na basenach i w terenie. Zajęcia, warunkowo,  można też organizować dla grup liczących mniej niż 15 osób. Operator Programu zachęca prowadzących zajęcia do aktywizacji największej liczby uczniów wszystkich szkół. W tym roku planuje się możliwość prowadzenia zajęć również w wakacje.

Nowa funkcjonalność, pozwalająca planować i rozliczać trzecią godzinę zajęć, jest już aktywna w elektronicznym dzienniku Programu Szkolny Klub Sportowy.

Wszystkie zajęcia, które przypadły na okres zawieszenia programu (i dni świąteczne) są widoczne, jako odwołane (oznaczone różowym kolorem) i są możliwe do odrobienia. Aby odrobić dane zajęcia, należy na nie kliknąć i wybrać opcję „Wyznacz nowy termin”. Zajęcia można odrabiać w inny dzień, niż te zaplanowane w harmonogramie. Odrobione zajęcia są oznaczone kolorem pomarańczowym („odwołane z nowym terminem”) i można je uzupełnić tak jak standardowe, zaplanowane zajęcia. Harmonogram zajęć można zmienić w dowolnym monecie w edycji grupy (ikonka ołówka) w zakładce „Grupy ćwiczebne”.