WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W GDAŃSKU zaprasza wszystkich uczniów województwa pomorskiego na TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH W WERSJI HYBRYDOWEJ.

Impreza jest organizowana wspólnie z AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Gdańsk

INSTRUKCJA DLA TESTU W WERSJI ONLINE dla szkół

Uczestnicy realizujący test w formie online, mogą przeprowadzić go w dowolnym miejscu umożliwiającym swobodną i bezpieczną aktywność biegową.
Koleżanki i koledzy, nauczyciele wychowania fizycznego w województwie pomorskim


Minął już rok, w którym na skutek pandemii, uczniowie więcej czasu spędzili na nauce zdalnej niż stacjonarnej. Młodzi ludzie zostali pozbawieni możliwości zorganizowanego ruchu (wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe), współzawodnictwa z rówieśnikami i wielu innych aktywności, które stanowiły normalny tryb życia przed epidemią. Spowodowało to pogorszenie się sprawności fizycznej i wydolności organizmu. Wychodząc na przeciw potrzebom, proponujemy formę ruchu, która częściowo zmobilizuje uczniów do sprawdzenia swoich możliwości. A dla nas da obecny obraz poziomu sprawności dzieci i młodzieży. Jest to Test Coopera. Znacie go wszyscy. Tabela oceny poziomu sprawności (Test Coopera) dla każdej grupy wiekowej w załączeniu do materiałów, wysłana do szkół i nauczycieli.
Dostarczamy Wam arkusz (Excel) wyników , zawierający w poszczególnych zakładkach tabele dla każdej kategorii wiekowej. Prosimy o wypełnienie odpowiedniej tabelki dla grupy wiekowej, której test dotyczy. Test Coopera możecie zaproponować swoim uczniom, jako zaliczenie elementu biegowego wf, a nam wysłać arkusz z wynikami, jakie udało się Wam pozyskać.

Proponujemy wykonanie przez uczniów testu 12-minutowego na wybranym terenie otwartym, pod opieką nauczycieli lub rodziców. Służyć temu może aplikacja do biegania w smartfonie lub zegarku. Uczeń przesyła Wam wynik, scan z aplikacji, ile przebiegł w ciągu 12 minut. Z perspektywy dokładności pomiaru sugerujemy, aby korzystać z aplikacji biegowych - Garmin Connect, Strava, Bieganie dla początkujących, Sports Tracker, adidas Running by Runtastic, Nike + Run Club.
I rzut Testu Coopera wykonany ma być w terminie kwiecień – maj 2021r.

Prosimy Was o przesłanie jego wyników na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31.05.2021, z podaniem informacji w treści maila, jakie roczniki dziewcząt i chłopców realizowały Test Coopera. II rzut Testu Coopera zakładamy wykonanie w październiku 2021r. Będziemy mieli możliwość porównania wyników. Prosimy o wypełnienie zbiorczej informacji wyników na arkuszu, pomoże nam to w sprawniejszym zbieraniu danych. Wyniki testu opublikujemy na stronie www.wszs.pomorze.pl
Z góry dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie oraz wysłanie wyników do biura WSZS w Gdańsku Dla najaktywniejszych szkół w przeprowadzeniu Testu Coopera przewidujemy nagrody.
Zapraszamy również do aktywnego udziału w Teście Coopera w Gdańsku, wszystkie informacje zawarte są w Regulaminie Imprezy.

1. Pismo przewodnie dla nauczycieli wf

2. PLAKAT- Test Coopera

3. REGULAMIN Testu Coopera 

4. Zgoda na udział w teście 

5. Tabela Wyników dla nauczycieli

6.  Oświadczenie zawodnika 

7. Tabela- Test Coopera

 

 

 

 

Poświęć 12 minut i sprawdź swoją kondycję fizyczną!

 REGULAMIN TESTU COOPERA 2021

CELE IMPREZY

 1. Promocja aktywności fizycznej.
 2. Promocja ogólnodostępnych miejsc rekreacyjnych.
 3. Określenie stanu kondycji fizycznej uczestników Testu Coopera na podstawie międzynarodowych norm.

II ORGANIZATORZY

 1. AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Gdańsk - Górki Zachodnie
 2. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku.

III. MIEJSCE I TERMIN

 1. TEST COOPERA ONLINE - 04-31.05.2021 dla wszystkich z województwa pomorskiego.
 2. TEST COOPERA - SZKOŁY
 • 13 maj – Czwartek – Zbiornik Retencyjny Kiełpinek – Pozytywna Szkoła Podstawowa
 • 20 maj – Czwartek – Park Reagana ( stawek obok Pomniku Jana Pawła II i Ronalda Reagana ) Szkoły Podstawowe nr. 2, 79, 44, 60, 77, ZSSIO, 89.
 • 27 maj – Czwartek – Zbiornik Retencyjny „ Jasień ” Szkoła Podstawowa nr. 50
 • 10 czerwiec - Czwartek – Glincz SP im. Remusa
 • 10 albo 17 czerwiec ( czwartek ) – Kompleks Sportowy w Gdańsku ul. Grunwaldzka 244.
 • Łęgowo – Szkoła Podstawowa
 1. TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH, Środa 16.06.2021, Kompleks Sportowy Grunwaldzka 244, W godzinach 11.00-17.50. Biegi startują co 20 min. ( Terminy testów mogą ulec zmianie )

IV UCZESTNICTWO

 1. Każdy uczestnik Testu Coopera ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 1. We wszystkich testach prawo startu mają uczestnicy, którzy nie posiadają przeciw wskazań zdrowotnych.
 2. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, wymagane jest posiadanie pozwolenia rodzica lub opiekuna na udział Teście Coopera
 3. Warunkiem dopuszczenia uczestnika pełnoletniego do Testu Coopera dla wszystkich będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierające akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w Imprezie. Dokumenty można pobrać ze strony www.testcoopera.pl/gdansk
 4. Uczestnicy realizujący Test Coopera w formie online.
 • Osoby indywidualne - po ukończeniu testu należy wysłać screen z aplikacji biegowej do biura WSZS w Gdańsku na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wysyłają do swojego nauczyciela wychowania fizycznego wypełnione Oświadczenie Uczestnika „Test Coopera online 2021” oraz po ukończeniu testu screen z aplikacji biegowej.  Nauczyciele powinni dostarczyć do 31.05.2021r. zbiorcze wyniki testu do biura WSZS w Gdańsku na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Z perspektywy dokładności pomiaru sugerujemy, aby korzystać z aplikacji biegowych - Garmin Connect, Strava, Bieganie dla początkujących, Sports Tracker, adidas Running by Runtastic, Nike + Run Club.
 2. Uczestnicy Testu Coopera dla wszystkich w dniu startu muszą dokonać weryfikacji w biurze zawodów najpóźniej 30 minut przed wyznaczonym biegiem.
 3. Uczestnicy realizujący Test Coopera w formie online, mogą przeprowadzić swój test w dowolnym miejscu umożliwiającym swobodną i bezpieczną aktywność biegową.
 4. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

V ZGŁOSZENIA

 1. TEST COOPERA WERSJA ONLINE

Szkoły - Zgłoszenie do nauczyciela wf w swojej szkole.

Osoby indywidualne – bez zgłoszeń.

 1. TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH - Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej www.testcoopera.pl
 2. TEST COOPERA DLA SZKÓŁ - Zgłoszenia placówek szkolnych przyjmowane będą poprzez bezpośredni kontakt z koordynatorem Testu Coopera – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Zawodnicy, którzy nie wypełnili formularza będą mieli możliwość zgłoszenia się także w dniu zawodów tj 16.06.2021 pod warunkiem wolnych miejsc.

VI OPŁATY

 1. Udział w Teście jest bezpłatny.

VII ŚWIADCZENIA

 1. Każdy z uczestników zawodów przy weryfikacji otrzyma numer startowy.
 2. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Test Coopera otrzymają imienny certyfikat potwierdzający pokonany dystans.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę,
 2. Podczas biegu uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte w widocznym miejscu na klatce piersiowej.
 1. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 3. Organizator zapewnienia opiekę medycznej podczas biegu.
 4. Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez organizatora imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.144/02, poz. 1204).
 1. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.