W związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmieniły się zasady organizacji zajęć sportowych. Do dnia 28 lutego 2021 r. rozszerzona została możliwość prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w zakresie:
• otwarcia obiektów sportowych na powietrzu (m.in. orliki, lodowiska itp.) Uwaga! Zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Sportu, nie dotyczy to obiektów „pod balonem”,
• otwarcia kortów tenisowych na otwartym powietrzu, jak i krytych, przy czym na jednym korcie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób,
• otwarcia basenów,
• otwarcia stoków narciarskich.

Zmiany umożliwiają korzystanie z basenów, kortów tenisowych oraz obiektów sportowych na otwartym powietrzu również w ramach zajęć sportowych dla osób amatorsko uprawiających sport, co oznacza, że w takim trybie mogą być realizowane zajęcia w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy.

Uczestnicy zajęć na obiektach sportowych na powietrzu i kortach, zgodnie z §27 ust.3 pkt. 10 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa.
Uczestników zajęć na otwartych obiektach (z wyłączeniem kortów tenisowych) nie obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób. Zakaz ten dotyczy zgromadzeń w rozumieniu art. 3 Ustawy Prawo o zgromadzeniach (Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych) i innych przypadkach określonych w Rozporządzeniach Rady Ministrów, m.in. obowiązuje limit 5 osób na kortach tenisowych. Wymogi sanitarne dla podmiotów uprawnionych do udostępnienia obiektu, organizatorów zajęć sportowych oraz osób w nich uczestniczących pozostają bez zmian. Tzn. organizator zajęć sportowych:
a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych i korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami. Przed zajęciami i po zajęciach uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk.