Regulamin Mini Piłki siatkowej został zaktualizowany w dniu 17.12.2019r. Zmiana została dokonana w Kalendarzu Imprez 2019/2020 aktualizowanym. Obecny regulamin ułatwi interpretację tych rozgrywek.

PIŁKA SIATKOWA – CZWÓRKI        Obowiązuje od roku szkolnego 2019/2020


I. Uczestnictwo Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2007 i młodsi. Osobno dziewczęta i chłopcy
II. Przepisy gry
- wymiary boiska: 14 m x 7 m, na boisku wyznacza się linię ataku (3 m od siatki) - wysokość siatki: dziewczęta 215 cm , chłopcy 224 cm - obowiązuje rozmiar piłki nr 5 (MOLTEN lub MIKASA)
➢ SYSTEM GRY
- w skład zespołu wchodzi 8+2 rezerwowych zawodników (w całym turnieju)
- mecz rozgrywany jest w formie dwóch setów do 25 punktów przy zachowaniu przy zachowaniu różnicy 2 punktów.
- w przypadku remisu rozgrywany jest 3 set do 15 przy zachowaniu różnicy 2 punktów .
- każdy zespół ma prawo do wykorzystania 2 przerw (30 s) podczas każdego seta.
- w pierwszym secie gra 4 zawodników/czek + wyznaczony do tej czwórki 1 rezerwowy
- w drugim secie pozostałych 5 zawodników/czek, - w trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna czwórka, wyznaczona z dziesiątki,                                                                                    

 -  skład CZWÓREK ustalony i zapisywany jest przez trenera /opiekuna zespołu przed rozpoczęciem turnieju i nie może być zmieniony przez cały turniej ( kartę z ustalonym składem zawodników przechowuje
sędzia, który sprawdza skład „4” przed każdym meczem )
➢ ZAGRYWKA
- Obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki,
- Piłka musi być uderzona dłonią lub dowolną częścią ręki po podrzuceniu jej w górę lub upuszczeniu w dół z jednej lub obydwu dłoni.
- Dozwolone jest tylko jedno podrzucenie lub upuszczenie piłki. Dopuszczalne jest kozłowanie piłki oraz
przekładanie jej z ręki do ręki.
- W momencie uderzenia piłki przy zagrywce lub w momencie odbicia się przy zagrywce z wyskoku, zagrywający nie może dotykać boiska (łącznie z linią końcową) oraz podłoża na zewnątrz strefy zagrywki.
- Po uderzeniu piłki zawodnik może opaść również poza strefę zagrywki lub na boisko.
- zawodnik zagrywający nie wykonuje akcji w bloku i ataku z piłką powyżej górnej taśmy w każdym miejscu na boisku.
- Kolejność zagrywania określona jest przez ustawienie początkowe zespołu, zapisane na kartce i kontrolowane przez sędziego. Jeśli zespół przyjmujący piłkę z zagrywki zdobywa prawo do wykonywania zagrywki,
zawodnicy dokonują rotacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
➢ BŁĄD ROTACJI
Błąd kolejności zagrywania powstaje, gdy zagrywka, nie jest wykonana zgodnie z ustawieniem początkowym
zespołu. Prowadzi to do następujących konsekwencji:
1) zespół przeciwny zdobywa punkt i prawo do zagrywki,
2) porządek rotacji zawodników jest korygowany.
➢ BŁĘDY ZWIĄZANE Z USTAWIENIEM
Zawodnik który wykonał zagrywkę znajduje się na pozycji zagrywającego do czasu zmiany rotacji. Zawodnik na pozycji zagrywającego ma ograniczenia w grze związane z zakazem blokowania oraz w grze i atakowania z
wyskoku. Zawodnik ten podczas ustawienia do przyjęcia zagrywki traktowany jest jako zawodnik II linii.
Pozostali zawodnicy traktowani są jako zawodnicy I linii i powinni zajmować swoje pozycje zgodnie z rotacją.
➢ ZMIANY
W każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana tzn. można wymienić jednego z zawodników który może wrócić w trakcie seta na swoje miejsce (druga zmiana dokonana).
Zawodnik rezerwowy może wejść na boisko tylko jeden raz w secie na miejsce zawodnika z ustawienia
początkowego i może być zmieniony tylko przez tego samego zawodnika, za którego wszedł.
III. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno: 1. Większa liczba zdobytych punktów 2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
 wynik bezpośrednich spotkań (kolejno - punkty, sety, „małe punkty”)
 większa liczba zwycięstw,
 większy stosunek setów,
 większy stosunek „małych” punktów.