Program Szkolny Klub Sportowy finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz wspierany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

LISTA SZKÓŁ PRZYJĘTYCH DO PROGRAMU SKS 2019