Wypełniają gminni i powiatowi organizatorzy sportu szkolnego.

Przesłać do Biura WSZS w Gdańsku scan wypełnionej i podpisanej zgody na umieszczenie danych w Kalendarzu Imprez 2018/ 2019.

Pobierz dokument: Zgodna na przetwarzanie danych osobowych