Klasyfikacja punktowa

Jedne z ostatnich, świątecznych spotkań SKS w SP nr 2 w Bytowie- po okiem prowadzącego Pana Jerzego Saldata- były wyjątkowe...
...a to dlatego, że SKSiaki odwiedził WYJĄTKOWY! zimowy gość ☃️
 
Takiego spotkania chyba nikt się nie spodziewał!
 
 
 

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem funkcjonowania Programu Szkolny Klub Sportowy 
w województwie pomorskim, który dla Państwa przygotowaliśmy. 

 

SKS 2020- WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 

Dziękujemy Wam za zaangażowanie w rozwój fizyczny naszych #SKSiaków i wspólną, dobrą zabawę!

Do zobaczenia w kolejnej edycji Programu SKS- w roku 2021!

Zespół Programu SKS

w województwie pomorskim

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

w Gdańsku

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku zaprasza do udziału w kolejnej edycji Programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2021!
WSPÓLNA ZABAWA
BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWE
SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
KONKURSY I EVENTY DLA UCZNIÓW
PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I SPORTU PRZEZ CAŁY ROK!

Zapraszamy zarówno szkoły które uczestniczyły już w projekcie jak i nowe placówki, które chcą dołączyć do społeczności SKS!

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ ZGŁOSZENIA DOKONACIE KLIKAJĄC NA PONIŻSZY LINK

PROGRAM SKS 2021 REKRUTACJA


ZAPRASZAMY WSZYSTKIE GRUPY SKS DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE! 

 

Od poniedziałku, 9 listopada br. na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zostało ograniczone funkcjonowanie szkół. Szkoły obligatoryjnie przechodzą na nauczanie zdalne we wszystkich klasach.  Zasada ta nie dotyczy szkół specjalnych. Od soboty, 7 listopada obowiązuje też rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające nowe ograniczenia w związku z epidemią COVID-19.

Żaden z tych aktów prawnych nie zmienia zasad organizacji i prowadzenia zajęć sportowych, również tych pozalekcyjnych, realizowanych w szkołach. Oznacza to, że zajęcia w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy mogą się odbywać. Zajęcia muszą być organizowane przy zachowaniu zasad narzuconych przez przepisy prawa dotyczące aktywności sportowej.

 

W szkołach JEST MOŻLIWE prowadzenie zajęć w ramach Programu SKS TYLKO za zgodą dyrekcji szkoły oraz przy zachowaniu reżimu sanitarnego - przed zajęciami i po zajęciach uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk. Po każdych zajęciach dezynfekowany musi być również sprzęt. W/w rozporządzenia utrzymały możliwość przemieszania się dzieci i młodzieży do 16 roku życia bez opieki dorosłych, w dni powszednie, w godz. 8-16, pod warunkiem, że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania. Uczestnicy zajęć sportowych nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa w ich trakcie. Obowiązek ten jest w drodze na zajęcia i podczas powrotu z nich. 

Przepisy prawa ciągle zezwalają na organizację zajęć sportowych również na basenach i w siłowniach, na obiektach otwartych – boiska, bieżnie lekkoatletyczne, jak i w terenie otwartym. 

Nauczyciel, który ma zgodę dyrekcji szkoły, podejmując decyzję o kontynuowaniu realizacji Programu SKS, powinien brać pod uwagę sytuację epidemiologiczną na danym obszarze. W przypadku, gdy liczba zachorowań w danej szkole, czy gminie jest wysoka, rekomenduje się odwołanie zajęć. W obecnej sytuacji, to prowadzący zajęcia ocenia, czy udział w nich nie stanowi zagrożenia dla uczestników.

                           ....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

W związku z ogłoszonymi 04.11.2020 planami kolejnych obostrzeń związanych z epidemią COVID-19, w tym zapowiedzi pracy zdalnej wszystkich oddziałów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 
informujemy, że do 8 listopada zajęcia Programu SKS odbywają się na dotychczasowych zasadach
Nauczyciele, którzy mają zgody dyrekcji szkół realizują Program zgodnie z planem.

 

Po opublikowaniu Rozporządzenia Rady Ministrów, które szczegółowo ureguluje sprawę nauczania zdalnego oraz określi możliwość swobodnego i samodzielnego przemieszczania się dzieci do 16. roku życia, 
zostanie podjęta decyzja o ewentualnych zmianach w realizacji Programu SKS lub jego zawieszeniu.

 

O takich decyzjach poinformujemy niezwłocznie po ich podjęciu.

Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa podczas #zajęćSKS ❗️
📍 W szkołach, które pracują w trybie zdalnym, zajęcia SKS mogą być realizowane za zgodą Dyrektora szkoły.
📍 Pływalnie i siłownie otwarte dla zajęć zorganizowanych.
Dbając o siebie, dbasz o innych😊.