Dotyczy uczestnictwa ucznia ur. 2008 w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

Decyzją Zarządu WSZS w Gdańsku z dnia 29.09.2020, wprowadzamy możliwość zapisywania do zawodów w Systemie SRS-u na poziomie Igrzysk Młodzieży Szkolnej ucznia klasy VII rocznik 2008 w roku szkolnym 2020/2021. Dotyczyć to będzie ucznia małej szkoły lub szkoły, która po reformie oświaty nie ma jeszcze klas najstarszych.

Zasady wprowadzania ucznia młodszego, rocznika 2008 do IMS:

  1. Zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego wysyłają prośbę do WSZS w Gdańsku z podpisem dyrektora szkoły, o pozwolenie przypisania ucznia lub uczniów klasy VII rocznika 2008 do konta w systemie SRS Igrzysk Młodzieży Szkolnej z rocznikiem 2007 (w SRS nie ma innej możliwości).
  2. Nauczyciele w piśmie podają uczniów, których dotyczyć będzie zmiana grupy rozgrywkowej, z wpisanym poprawnym rocznikiem i której szkoły ta zmiana dotyczy.
  3. Szkoła otrzyma niezwłocznie odpowiedź. W przypadku pozytywnej, może zapisać ucznia w SRS w podany wcześniej sposób. Biuro WSZS w Gdańsku zapisuje ucznia do swojego rejestru.
  4. Uczeń przypisany zostaje do starszej grupy wiekowej z rocznikiem 2007 na cały rok szkolny 2020/2021 i nie może startować w tym roku szkolnym w Igrzyskach Dzieci.
  5. W przypadku zmiany kategorii  uczestnika w trakcie roku szkolnego, karą za złamanie procedur będzie dyskwalifikacja szkoły w klasyfikacji punktowej szkół.
  6. W rubryce UWAGI w SRS nauczyciel obowiązkowo wpisuje treść:.  „Uczeń klasy VII, urodzony w roku 2008. Zmiana rocznika w SRS za zgodą Biura WSZS w Gdańsku”.
  7. Uczeń z rocznika 2008, który wystartuje w wojewódzkim systemie Współzawodnictwa Sportowego Szkół w razie awansu do finału krajowego nie będzie mógł brać w nim udziału.                                                                                                                     

            Za Zarząd

    Zbigniew Gajewski