Gdańsk 28.08.2020r.

 1. XVII WSZS w Gdańsku odbędzie się w trybie zwyczajnym 24.10.2020r. na Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27.
 2. W XVII Zjeździe Delegatów SZS wezmą udział:
 • Delegaci wybrani na powiatowych zebraniach Delegatów – po 4 osoby z Zebrania,
 • Delegaci Powiatowych Szkolnych Związków Sportowych z osobowością prawną wybrani na zebraniach powiatowych - po 1 osobie,
 • Delegaci Uczniowskich Klubów Sportowych z osobowością prawną wybrani na zebraniach uczniowskich klubów – po 1 osobie,
 • Członkowie ustępującego Zarządu WSZS – 13 osób,
 • Członkowie ustępującej Komisji Rewizyjnej – 3 osoby,
 • Zaproszeni goście.
 1. Delegaci na Zjazd Wojewódzki SZS zostają wybrani na zebraniach powiatowych, które powinny się odbyć do 10.10.2020r.
 2. Szkolny Związek Sportowy ogłasza do powszechnej dyskusji Tezy programowe na kadencję 2021-2024 pod hasłem „EDUKACJA I WYCHOWANIE POPRZEZ SPORT”.
 3. Na zebraniach powiatowych uczestnicy powinni przedyskutować propozycje programowe, które delegaci przedstawią na Zjeździe Wojewódzkim SZS. Każda jednostka organizacyjna SZS opracowuje w swojej kampanii własne oceny i propozycje programowe dostosowane do regionalnej sytuacji.

UWAGA

Warunkiem udziału delegatów powiatowych w Wojewódzkim Zjeździe SZS jest przeprowadzenie w powiecie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, przesłanie do WSZS w Gdańsku sprawozdania oraz listy Delegatów na Wojewódzki Zjazd SZS.               

Lista Delegatów powinna zawierać: 

 • Imię i nazwisko delegata
 • Adres mailowy
 • Numer telefonu
 • Miejsce pracy.

Dane powyższe są niezbędne do uzyskania Mandatu Delegata na Zjazd.

Podczas Zjazdu WSZS należy zachować obowiązujące warunki epidemiologiczne.

 

                                                                                                                                      Zarząd Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku