Informacje z Zebrania Zarządu WSZS w Gdańsku z dnia 20.05.2020

Urszula Górska i Zbigniew Gajewski zreferowali przebieg realizacji zadań online wprowadzonych w zastępstwie rywalizacji sportowej szkół od 12.03.2020. Wszystkie działania były na bieżąco uzgadniane z Przewodniczącym WSZS w Gdańsku Tomaszem Janowiczem.

1. Utworzenie na stronie internetowej WSZS w Gdańsku zbioru materiałów dydaktycznych dla nauczycieli wychowania fizycznego. Materiały pomagają nauczycielom w prowadzeniu lekcji wf online oraz uczniom, jako instruktaż ćwiczeń, quizy oraz wiele informacji do rozszerzenia wiedzy na temat przepisów i techniki różnych dyscyplin sportowych. Utworzono także folder z filmikami szkoleniowymi "Encyklopedia dyscyplin sportowych".

2. Udział uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego ( ok.500 ) w Turnieju szachowym online organizowanym przez Pomorski Okręgowy Związek Szachowy. WSZS w Gdańsku z pomocą swoich działaczy sportowych przeprowadził dystrybucję materiałów oraz zaktywizował uczniów do udziału.

3. Organizacja przez WSZS w Gdańsku Turnieju szachowego online dla szkół ponadpodstawowych. Turniej odbędzie się w czerwcu 2020. Nadzór nad turniejem sprawował będzie Bartłomiej Woźniak, członek Zarządu WSZS w Gdańsku.

4. Organizacja przez WSZS w Gdańsku konkursu literackiego  „Moja ulubiona dyscyplina sportu i wybrany idol sportowy”.

5. Organizacja przez WSZS w Gdańsku Turnieju online FIFA 20 dla uczniów województwa pomorskiego od lat 12 w dwóch kategoriach wiekowych. Przeprowadzenie turnieju biuro WSZS w Gdańsku zorganizowało wspólnie z firmą Mariusz Kuźmicz Let’s Play – Koszalin. Najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni.

6. Organizacja przez WSZS w Gdańsku konkursu plastycznego „Mój idol wszech czasów” dla uczestników Programu SKS. Prace od uczniów są przysyłane mailowo. Będą nagrodzone i wstawione na naszą stronę.

7. Szkolenie Młodzieżowego Organizatora Sportu. Do kursu przystąpiło 31 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa pomorskiego. Materiały do kursu przygotowuje członek Zarządu WSZS Mirosław Płotka, który będzie nadzorował przebieg szkolenia.

Zarząd WSZS w Gdańsku zatwierdził Klasyfikację Sportową Szkół za rok 2019/2020 oraz zatwierdził zamknięcie rywalizacji sportowej szkół w dniu 11.03.2020r. Za dyscypliny z nie dokończoną rywalizacją naliczono punkty „uśrednione”. Dotyczy to dyscyplin: pływanie dziewcząt i chłopców Igrzysk Dzieci, piłka ręczna dziewcząt i chłopców Igrzysk Dzieci, piłka ręczna dziewcząt i chłopców Igrzysk Młodzieży Szkolnej, koszykówka dziewcząt i chłopców IMS oraz koszykówka dziewcząt i chłopców Licealiady.

Decyzją Zarządu Głównego SZS - Zawody ogólnopolskie od marca do czerwca 2020 zostały odwołane.

Zarząd WSZS w Gdańsku podjął Uchwałę o odwołaniu zawodów Współzawodnictwa Sportowego Szkół do końca roku szkolnego 2019/2020.

Ustalono opracowanie Kalendarza Imprez na rok szkolny 2020/2021 zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego SZS, który zawierał będzie procedury epidemiologiczne (do odwołania). Dostosowane one będą w zawodach wszystkich szczebli.

Nagradzanie zawodników za imprezy online: nagrody wręczane będą w Biurze WSZS, w telefonicznie ustalonych z zainteresowanymi terminach. Zrobione zdjęcia laureatom zamieścimy na naszej stronie internetowej.

Wprowadzenie w tematykę Wojewódzkiego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego WSZS w Gdańsku.

Na następnym Zebraniu Prezydium Zarządu WSZS przygotuje ordynację wyborczą i przedstawi Zarządowi do zatwierdzenia.  Zjazd Delegatów WSZS  odbędzie się w październiku 2020 roku.