I. Zarząd WSZS przyjął przedstawioną klasyfikację końcową Współzawodnictwa Sportowego Szkół:  Igrzyska Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. Zgodnie z Regulaminem współzawodnictwa szkół wyróżniono i przedstawiono do nagród po 10 szkół z każdej kategorii wiekowej. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2019/2020 we wrześniu 2019 w II Liceum Ogólnokształcącym w  Starogardzie Gdańskim. Nagrodzone szkoły otrzymają okolicznościowe statuetki oraz vouchery upoważniające do zakupu sprzętu sportowego w hurtowni  „Marba Sport”.

KLASYFIKACJA GENERALNA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ 2018/2019
IGRZYSKA DZIECI
1. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kwidzynie
2. Szkoła Podstawowa w Bojanie
3. Szkoła Podstawowa w Tuchomiu
4. Szkoła Podstawowa Nr 81 w Gdańsku
5. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Gdańsku
6. Szkoła Podstawowa w Baninie
7. Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich
7. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Gdyni
9. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Chojnicach
10. Szkoła Podstawowa w Debrznie
10. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bytowie


IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
1. Szkoła Podstawowa Nr 48 w Gdyni
2. Szkoła Podstawowa w Bolszewie
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Miastku
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Tczewie
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku
6. Gimnazjum Sportowe w Człuchowie
7. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie
8. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Malborku
9. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Redzie
10. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bytowie


LICEALIADA
1. II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie
3. Zespół Szkół w Sztumie
4. Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie
5. I Liceum Ogólnokształcące w Pucku
6. Zespół Szkół w Chojnicach
7. III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
8. Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Człuchowie
9. II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
10. I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie

II. W dyskusji zwrócono uwagę na przestrzeganie ceremoniału otwarcia i zakończenia, szczególnie imprez półfinałowych i finałowych.  Gospodarz zawodów musi zadbać o przygotowanie nagród regulaminowych dla uczestników zawodów i wręczyć je na uroczystości zakończenia.  Zwrócono również uwagę, że uczestnicy półfinałów muszą otrzymać przynajmniej dyplom za zajęte miejsca po zakończeniu imprezy.

III. Wychodząc na przeciw sugestiom sygnalizowanym przez uczestników systemu Zarząd WSZS zdecydował się na modyfikację regulaminów niektórych dyscyplin:

  1. Rezygnujemy z rozgrywek Futsalu dziewcząt i chłopców wszystkich grup wiekowych. Rozgrywana będzie tylko piłka nożna dziewcząt i chłopców na wszystkich poziomach (na trawie).
  2. W Igrzyskach Dzieci w pływaniu zmiany będą dotyczyły ograniczenia liczby startujących do 6 oraz ustalono ilu zawodników w jakim stylu pływa. Zlikwidowany zostanie podział na 2 grupy wiekowe.  W IMS zmieniono  liczbę startujących zawodników na 6 oraz  również ustalono ilu zawodników w jakim stylu pływa.
  3. W drużynowych biegach przełajowych Igrzysk Dzieci zlikwidowano podział na 2 grupy wiekowe. Szkołę reprezentuje drużyna 5-cio osobowa.
  4. Zaktualizowano przepisy gry Dwa ognie i sztafet sprawnościowych.

IV. W grach zespołowych nie będą rozgrywane baraże pomiędzy drugimi zespołami Gdańska i Gdyni. Zarząd przyjął propozycję

V. W związku ze zbyt wysokimi stawkami sędziowskimi  stosowanymi  przez sędziów Okręgowego Związku Koszykówki  Zarząd upoważnił Bartłomieja Woźniaka do rozmów na ten temat z Prezesem OZKosz w Gdańsku. Jeżeli rozmowy nie przyniosą skutku pozytywnego, Zarząd wystąpi do specjalizacji AWFiS o pomoc w organizacji sędziowania.

VI. Od roku szkolnego 2019/2020 Do zestawu dyscyplin ogólnopolskich Zarząd WSZS wprowadza w województwie pomorskim Koszykówkę 3x3. Dyscyplina ta będzie rozgrywana w systemie: gmina, powiat, półfinały wojewódzkie i finał wojewódzki. W zależności od możliwości organizacyjnych organizatora imprezy finałowej, udział w finale może wziąć 12 zespołów. Finały wojewódzkie w tej dyscyplinie odbędą się w grudniu 2019. 

VII. Na wniosek Zarządu WSZS Biuro wystąpi do Zarządu Głównego SZS w Warszawie o wyrażenie zgody na udział przedstawiciela Zarządu WSZS w Gdańsku w posiedzeniach Zarządu Głównego w charakterze obserwatora.

VIII. Gospodarz, któremu przyznano organizację finału wojewódzkiego może odstąpić od jego organizacji pod warunkiem znalezienia innego organizatora.

IX. Biuro WSZS w Gdańsku dołoży starań, aby wszystkie Imprezy wojewódzkie w grach zespołowych miały zorganizowany ciepły posiłek.

X.  Zatwierdzono obowiązek wszystkich administratorów SRS -„Bramka” zapisów do zawodów ma być zamknięta:

-  do zawodów szczebla powiatowego i półfinału wojewódzkiego 3 dni przed terminem zawodów

-  do zawodów szczebla finału wojewódzkiego – 5 dni przed zawodami.     

XI. Wprowadzono obowiązujące wszystkich ustalenie dla Terminarza Imprez Sportowych - Rozegranie półfinału wojewódzkiego  musi odbyć się w przedziale czasowym: nie wcześniej niż 3 tygodnie i nie później niż tydzień przed finałem wojewódzkim danej dyscypliny.